SONATEX SƠN LÓT NHŨ VÀNG

SONATEX SƠN LÓT NHŨ VÀNG

Sơn lót

SƠN LÓT NHŨ VÀNG là sơn lót gốc nước có màu vàng chuyên dùng làm lớp lót đồng thời cũng là lớp sơn nền cho sơn phủ nhũ vàng, sản phẩm có những ưu điểm nổi bật:
Xem chi tiết